OVD - Ovocin�rske dru�stvo

Jablone

115 ha

3100 t

Broskyne

22 ha

180 t

Slivky

19 ha

50 t

erene

10 ha

60 t

Vine

11 ha

70 t

 

Von plochy

v sastnosti akajce na vsadbu

 

42 ha

aansk lepotica

Skor odroda s pevnou duinou dobre oddelitenou od kstky. Je samoopeliv a odoln voi rke sliviek.

 

aansk najbolja


Dozrieva v polovici augusta. Duina sa dobre oddeuje od kstky. Je odoln voi rke sliviek.

 

Stanley

Duina je pevn, avnat a dobre odluiten od kstky. Je odoln voi rke sliviek. Vhodn na priamu konzumciu aj na konzervovanie.